Shankar Shiv Bhole Umapati Mahadev lyrics

शंकर शिव भोले उमापति महादेव
शंकर शिव भोले उमापति महादेव
पालनहार परमेश्वर, विश्वरूप महादेव
पालनहार परमेश्वर, विश्वरूप महादेव
महादेव, महादेव, महादेव…

महेशम् सुरेशम सुरारती नाशम, सुरारती नाशम
विभूम विश्वनताम, विभुत्यांग भूषं
विभूम विश्वनताम, विभुत्यांग भूषं
तिरूपाक्षहमितवार कृपहुँ त्रिनेत्रम
तिरूपाक्षहमितवार कृपहुँ त्रिनेत्रम
सदानन्द निमें प्रभु पंचबद्रम
सदानन्द निमें प्रभु पंचबद्रम
नमस्ते नमस्ते विभोविश्वमूर्ते

शंकर शिव भोले उमापति महादेव
शंकर शिव भोले उमापति महादेव
पालनहार परमेश्वर, विश्वरूप महादेव
पालनहार परमेश्वर, विश्वरूप महादेव
महादेव, महादेव, महादेव…

तत्व जगतभवती देवभवस्मरारे
त्वयेव तिस्टति जगन मिड्ड विश्वनाथ
तत्व जगतभवती देवभवस्मरारे
त्वयेव तिस्टति जगन मिड्ड विश्वनाथ
त्वयेव गच्छति लयम् जगदीश्वर
लिंगात्मकम हारस्चरात चरः विश्वरूपिंग
नमस्ते नमस्ते तपो योग गम्याः

शंकर शिव भोले उमापति महादेव
शंकर शिव भोले उमापति महादेव
पालनहार परमेश्वर, विश्वरूप महादेव
पालनहार परमेश्वर, विश्वरूप महादेव
महादेव, महादेव, महादेव…

ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय…

Shankar Shiv Bhole Umapati Mahadev lyrics

Shankar Shiv Bhole Umapati Mahadev lyrics

Shankar Shiv Bhole Umapati Mahadev
Shankar Shiv Bhole Umapati Mahadev
Palanhar Parmeshvar, Vishvroop Mahadev
Palanhar Parmeshvar, Vishvroop Mahadev
Mahadev, Mahadev , Mahadev …

Mahesham Suresham Suraarti Nasham, Suraarti Nasham
Vibhum Vishvanatham, Vibhutyang Bhusham
Vibhum Vishvanatham, Vibhutyang Bhusham
Tirupaakshmitvar Kripahum Trinetram
Tirupaakshmitvar Kripahum Trinetram
Sadanand Nimem Prabhu Panchbhadram
Sadanand Nimem Prabhu Panchbhadram
Namastey Namastey Vibhovishwamurtey

Shankar Shiv Bhole Umapati Mahadev
Shankar Shiv Bhole Umapati Mahadev
Palanhar Parmeshvar, Vishvroop Mahadev
Palanhar Parmeshvar, Vishvroop Mahadev
Mahadev, Mahadev , Mahadev …
Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya…

Leave a Comment