सहा डिसेंबर छप्पन | Saha December Chappan Sali Lyrics

Saha December Chappan Sali Lyrics

सहा डिसेंबर छप्पन साली वेद कशी ती हेरली
दुष्ट काळाने भीमरायांची प्राणज्योत ती चोरली

बुद्धं शरणंग गच्छामी
धम्ममं शरणंग गच्छमी
संघं शरणंग गच्छामी

तपुन बसला होता काळ कसा महापुरुषा वरती
देशोदेशी वार्ता पसरता हादरून गेली ही धरती
काळजातील हंस हरपला दर्याला आली भरती
सूर्य बुडाला अंधार झाला म्हणून जनताही झुरती

प्रगतीचे ते युगे दिनाची गुपित माघे सारली
दुष्ट काळाने भीमरायांची प्राणज्योत ती चोरली

बुद्धं शरणंग गच्छामी
धम्ममं शरणंग गच्छमी
संघं शरणंग गच्छामी
देशहिताच्या साठीहुनी गेला कायद्याची गाथा

नमून फक्त आयुष्यामध्ये बुद्धाचरणी तो माथा
हरपली आई हरपली माई हरपली माता अन पिता

वाली देशाचा निघून घेला कोन होईल तइसा आता
वैरिण रातीची ती मर्जी धुरंधरावर ती फिरली

दुष्ट काळाने भीमरायांची प्राणज्योत ती चोरली
बुद्धं शरणंग गच्छामी
धम्ममं शरणंग गच्छमी
संघं शरणंग गच्छामी

सात कोटीचा प्रकाश गेला झाली जिवाची लाही
भीमापाठी या जगात आता वाली उरलेला नाही
असे म्हणूणी दलित सारे रडू लागे धाईधाई

चैत्यभूमीच्या ठिकाणी अश्रु गंगेसवे नयनी वाही
असून कोटी पिले तरीही भीम मूर्ति नाकारली

दुष्ट काळाने भीमरायांची प्राणज्योत ती चोरली
बुद्धं शरणंग गच्छामी

धम्ममं शरणंग गच्छमी
संघं शरणंग गच्छामी

हर्ष कोपले सुख लोपले बाळाचे अन आईचे
थोर उपकार देशावरती आहे भीमाच्या शाईचे

महामानवा ने ते केले कृत्य असे नवलाईचे
बुद्ध धम्माचे रोप लाउनी फुले उमलली जाईचे

लढा देऊनी गुलामगिरीला अंधश्रद्धा ती मारली
दुष्ट काळाने भीमरायांची प्राणज्योत ती चोरली

बुद्धं शरणंग गच्छामी
धम्ममं शरणंग गच्छमी

संघं शरणंग गच्छामी
शान जळता भारतभूची चितेवर ती पाहिली

पाहताक्षणी कालेनंडाने श्रद्धांजली वाहिली
डबडबलेल्या अश्रुंनीही महिमा त्यांची गाईली
अमर झाली भीमाची किर्ति डोळ्याने मी पाहिली
जाता जाता हृदयी ही आमुच्या मूर्ति बुद्धाची कोरली
दुष्ट काळाने भीमरायांची प्राणज्योत ती चोरली

बुद्धं शरणंग गच्छामी
धम्मम शरणंग गच्छमी
संघं शरणंग गच्छामी
सहा डिसेंबर छप्पन साली वेद कशी ती हेरली
दुष्ट काळाने भीमरायांची प्राणज्योत ती चोरली

बुद्धं शरणंग गच्छामी
धम्मम शरणंग गच्छमी
संघं शरणंग गच्छामी

Saha December Chappan Sali Lyrics

Leave a Comment