ॐ नमः शिवाय धुन | Om Namah Shivaya Ki Dhun Lyrics


ॐ नमः शिवाय धुन लिरिक्स

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय
हर हर भोले नमः शिवाय |4|

रामेश्वराय शिव रामेश्वराय
हर हर भोले नमः शिवाय |4|

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय
हर हर भोले नमः शिवाय |4|

गंगाधराय शिव गंगाधराय
हर हर भोले नमः शिवाय |4|

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय
हर हर बोले नमः शिवाय |4|

जटाधराये शिव जटाधराये
हर हर भोले नमः शिवाय |4|

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय
हर हर बोले नमः शिवाय |4|

सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय
हर हर भोले नमः शिवाया |4|

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय
हर हर बोले नमः शिवाय |4|

विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय
हर हर भोले नमः शिवाया |4|

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय
हर हर बोले नमः शिवाय |4|

कोटेश्वराये शिव विश्वेश्वराय
हर हर भोले नमः शिवाया |4|

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय
हर हर भोले नमः शिवाय |4|


Om Namah Shivaya Ki Dhun Lyrics

Om Namah Shivay Om Namah Shivay
Har Har Bhole Namah Shivay

Rameshvaray Shiv Rameshvaray
Har Har Bhole Namah Shivay

Om Namah Shivay Om Namah Shivay
Har Har Bhole Namah Shivay

Gangadharay Shiv Gangadharay
Har Har Bhole Namah Shivay

Om Namah Shivay Om Namah Shivay
Har Har Bhole Namah Shivay

Jatadharay Shiv Jatadharay
Har Har Bhole Namah Shivay

Om Namah Shivay Om Namah Shivay
Har Har Bhole Namah Shivay

Someshvaray Shiv Someshvaray
Har Har Bhole Namah Shivay

Om Namah Shivay Om Namah Shivay
Har Har Bhole Namah Shivay

Vishveshray Shiv Vishbeshray
Har Har Bhole Namah Shivay

Rameshvaray Shiv Rameshvaray
Har Har Bhole Namah Shivay

Koteshvaray Shiv Koteshvaray
Har Har Bhole Namah Shivay

Om Namah Shivay Om Namah Shivay
Har Har Bhole Namah Shivay

Leave a Comment