नरसिम्हा अष्टकम लिरिक्स | Narasimha Ashtakam Lyrics

नरसिम्हा अष्टकम लिरिक्स

श्रीमदकलङ्क परिपूर्ण शशिकोटि-
श्रीधर मनोहर सटापटल कान्त।
पालय कृपालय भवाम्बुधि-निमग्नं
दैत्यवरकाल नरसिंह नरसिंह ॥ १ ॥

पादकमलावनत पातकि-जनानां
पातकदवानल पतत्रिवर-केतो।
भावन परायण भवार्तिहरया मां
पाहि कृपयैव नरसिंह नरसिंह ॥ २ ॥

तुङ्गनख-पङ्क्ति-दलितासुर-वरासृक्
पङ्क-नवकुङ्कुम-विपङ्किल-महोरः ।
पण्डितनिधान-कमलालय नमस्ते
पङ्कजनिषण्ण नरसिंह नरसिंह ॥ ३ ॥

मौलिषु विभूषणमिवामर वराणां
योगिहृदयेषु च शिरस्सुनिगमानाम् ।
राजदरविन्द-रुचिरं पदयुगं ते
देहि मम मूर्ध्नि नरसिंह नरसिंह ॥ ४ ॥

वारिजविलोचन मदन्तिम-दशायां
क्लेश-विवशीकृत-समस्त-करणायाम् ।
एहि रमया सह शरण्य विहगानां
नाथमधिरुह्य नरसिंह नरसिंह ॥ ५ ॥

हाटक-किरीट-वरहार-वनमाला
धाररशना-मकरकुण्डल-मणीन्द्रैः ।
भूषितमशेष-निलयं तव वपुर्मे
चेतसि चकास्तु नरसिंह नरसिंह ॥ ६ ॥

इन्दु रवि पावक विलोचन रमायाः
मन्दिर महाभुज-लसद्वर-रथाङ्ग।
सुन्दर चिराय रमतां त्वयि मनो मे
नन्दित सुरेश नरसिंह नरसिंह ॥ ७ ॥

माधव मुकुन्द मधुसूदन मुरारे
वामन नृसिंह शरणं भव नतानाम् ।
कामद घृणिन् निखिलकारण नयेयं
कालममरेश नरसिंह नरसिंह ॥ ८ ॥

अष्टकमिदं सकल-पातक-भयघ्नं
कामदं अशेष-दुरितामय-रिपुघ्नम् ।
यः पठति सन्ततमशेष-निलयं ते
गच्छति पदं स नरसिंह नरसिंह ॥ ९ ॥

इति श्री नृसिंहाष्टकम् |

Narasimha Ashtakam Lyrics

Shreemad Akalanka Paripoorna Shashikoti
Shreedhara Manohara Sataapatalakaanta |
Paalaya Krupaalaya Bhavaambudhi Nimagnam
Daityavarakaala Narasimha Narasimha || 1 ||

Paada Kamalaavanata Paataki Janaanaam
Paataka Davaanala Patatri Varaketo |
Bhaavana Paraayana Bhavaarti Harayaa Maam
Paahi Krupayaiva Narasimha Narasimha || 2 ||

Tunga Nakha-pankti-dalitaasuravaraasruk
Panka Nava Kunkuma Vipankila Mahoraha |
Pandita Nidhaana Kamalaalaya Namaste
Pankaja Nishanna Narasimha Narasimha || 3 ||

Maulishu Vibhooshanam Ivaa Maravaraanaam
Yogihrudayeshu Cha Shirassu Nigamaanaam |
Raajad Aravinda Ruchiran Padayugan Te
Dehi Mama Moordhni Narasimha Narasimha || 4 ||

Vaarija Vilochana Mad Antima Dashaayaam
Klesha Vivasheekruta Samasta Karanaayaam |
Ehi Ramayaa Saha Sharanya Vihagaanaam
Naatham Atiruhya Narasimha Narasimha || 5 ||

Haataka Kireetavara Haara Vanamaalaa
Taararachanaa Makara Kundala Manindraihi |
Bhooshitam-ashesha-nilayam Tava Vapurme
Chetasi Chakaastu Narasimha Narasimha || 6 ||

Indu Ravi Paavaka Vilochana Ramaayaah
Mandira Mahaabhuja Lasadvara Rathaanga |
Sundara Chiraaya Ramataan Tvayi Mano Me
Nandita Suresha Narasimha Narasimha || 7 ||

Maadhava Mukunda Madhusoodana Muraare
Vaamana Narasimha Sharanam Bhava Nataanaam |
Kaamada Ghrunin Nikhila Karana Nayeyam
Kaalam Amaresha Narasimha Narasimha || 8 ||

Ashtakam Idam Sakala Paataka Bhayaghnam
Kaamadam Ashesha Duritaamaya Ripughnam |
Yah Pathati Santatan Ashesha Nilayam Te
Gacchati Padam Sa Narasimha Narasimha || 9 ||

Leave a Comment