पूजन गौरी चली सिया प्यारी लिरिक्स (Poojan Gauri Chali Siya Pyari Lyrics)

पूजन गौरी चली सिया प्यारी लिरिक्स (Poojan Gauri Chali Siya Pyari Lyrics)

Poojan Gauri Chali Siya Pyari Lyrics

Poojan Gauri Chali Siya Pyari
Poojan Gauri Chali Siya Pyari
Poojan Gauri Chali Siya Pyari
Sang Sakhin Ke Janak Nandini
Sang Sakhin Ke Janak Nandini
Chali Mudit Manhari
Poojan Gauri Chali Siya Pyari
Poojan Gori Chali Siya Pyaar

Kanchan Jadit Thal Shubhran Ke
Kanchan Jadit Thaal Shubhran Ke
Dadhi Lochan Phal Supari
Poojan Gauri Chali Siya Pyari
Poojan Gori Chali Siya Pyari

Gavat Mangal Geet Manohar
Gavat Mangal Geet Manohar
Gavat Mangal Geet Manohar
Gavat Mangal Geet Manohar
Pahane Kusum Rang Sari
Poojan Gauri Chali Siya Pyari
Poojan Gauri Chali Siya Pyari

Pooja Kinhi Adhik Anuragi
Pooja Kinhi Adhik Anuragi
Nij Anuroop Subhag Var Mangi
Nij Anuroop Subhag Var Mangi
Poojan Gauri Chali Siya Pyari
Poojan Gauri Chali Siya Pyari

हिंदी में पढ़े : पूजन गौरी चली सिया प्यारी लिरिक्स

Poojan Gauri Chali Siya Pyari Lyrics