हरी नाम सुमिर सुखधाम जगत में लिरिक्स (Hari Nam Sumir Sukhdham Jagat Mein Lyrics)

हरी नाम सुमिर सुखधाम जगत में लिरिक्स (Hari Nam Sumir Sukhdham Jagat Mein Lyrics)

Hari Nam Sumir Sukhdham Jagat Mein Lyrics

Hari Nam Sumir Sukhdham, Hari Nam Sumir Sukhdham
Jagat Mein Jeevan Do Din Ka
Paap Kapat Kar Maya Jodi, Garv Kare Dhan Ka
॥ Hari Nam Sumir Sukhdham… ॥

Sabhi Chhod Kar Chala Musaphir, Vaas Hua Van Ka
Sundar Kaya Dekh Lubhaya, Laad Kar Tan Ka
॥ Sabhi Chhod Kar Chala Musaphir… ॥

Chhuta Swas Bikhar Gayi Dehi, Jo Maya Man Ka
॥ Hari Nam Sumir Sukhdham… ॥

Jo Banwari Lage Pyari Pyari, Mauj Kare Man Ka
Kaal Bali Ka Lage Tamacha, Bhool Jaaye Dhan Ka
॥ Hari Nam Sumir Sukhdham… ॥

Yah Sansar Swapn Ki Maya, Mela Pal Chhin Ka
Brahma Nand Bhajan Kar Bande, Maat Niranjan Ka
॥ Hari Nam Sumir Sukhdham… ॥

Paap Kapat Kar Maya Jodi, Garv Kare Dhan Ka
॥ Hari Nam Sumir Sukhdham… ॥

Hari Nam Sumir Sukhdham, Hari Nam Sumir Sukhdham
Jagat Mein Jeevan Do Din Ka

हिंदी में पढ़े : हरी नाम सुमिर सुखधाम जगत में लिरिक्स

Hari Nam Sumir Sukhdham Jagat Mein Lyrics