बैल दी सवारी कर आया हो भजन लिरिक्स (Bail Di Swari Kar Aaya Ho Bhajan Lyrics)

Bail Di Swari Kar Aaya Ho Bhajan Lyrics

बैल दी सवारी कर आया हो
मेरा भोला भंडारी,
भोला भंडारी मेरा,
शम्भू जटाधारी,
बैल दी सवारी कर आया हो
मेरा भोला भंडारी,

उचियाँ कैलाशा शिव भोले वसदा,
भगता दे जेह्डा कष्ट जो हरदा,
शंकर शंकट हरी हो,
मेरा भोला भंडारी,

बैल दी सवारी कर आया हो
मेरा भोला भंडारी

भगता दा भोला सदा रखवाला,
दुष्टा दे लई बन्दा बाला,
थूढू बाबा जटा ओह खिलारी हो,
मेरा भोला भंडारी,

बैल दी सवारी कर आया हो
मेरा भोला भंडारी

गले विच सरपा दी माला न्यारी,
मृगशाला भी लगदी प्यारी,
कैसा रूप बनाया हो,
मेरा भोला भंडारी,

बैल दी सवारी कर आया हो
मेरा भोला भंडारी
बैल दी सवारी कर आया हो
मेरा भोला भंडारी

Bail Di Swari Kar Aaya Ho Lyrics in English

Bail Di Swari Kar Aaya Ho Bhajan Lyrics

Leave a Comment